Информация за Узбекистан

Узбекистан е разположен в сърцето на Централна Азия в исторически план е бил известен като Туркестан . Някои от най-ранните известни обитатели на този район са били индо- иранци , които се смята, че са мигрирали към района около второто хилядолетие преди Христа До 4-ти век пр. н. е. , след походите на Александър Велики , търговията по Пътя на коприната се увеличила, районът се очертал като важен търговски център и културните и религиозните контакти се засилили. След арабските кампании в седми и осми векове , ислямът заменя будизма като доминираща религия , а от 10-ти век областта става важен център в мюсюлманския свят . Монголите , водени от Чингис хан , навлезли в 13-ти век и станали причина за големи разрушения. През това време , миграциите на номадски турци от северните степни райони се увеличават . В края на 14 век племенен княз Тимур ( Тамерлан ) създава огромна империя със столица Самарканд , но политическата стабилност се разпада след смъртта му. Shaibani Khan , в началото на 1500 г. , предприема голяма инвазия от узбекски племена от север. От този момент нататък , узбеките доминират в политическия живот на Туркестан . Три независими ханства , центрирани в Бухара , Хива и Коканд , са доминирали в Туркестан в периода между 16-ти и 19-ти век. От втората половина на 19 век , Русия подчинява ханствата и ги прави свои протекторати . Tашкентt става административен център на Туркестан. Едва през 1924 година след националното обособяване на народите от Средна Азия на териториите на Туркестанската АССР, Бухарската народна република и на Хорземската нардона република е образувана Узбекска Съветска Социалистическа Република. На следващата година (1925) Узбекската ССР влиза в състава на Съветския съюз. На 1 септември 1991 година Узбекистан провъзгласява своята независимост. От 1990 страната е управлявана от прзидент Ислам Каримов. От септември 1991 г. до юли 1993 г. Република Узбекистан е официално призната от 160 държави. На 2 март 1992 г. страната се присъединява към Организацията на обединените нации.

Посолство в Узбекистан