Информация за Франция 


Година на присъединяване към ЕС: държава основателка (1952) Столица: Париж, Обща площ: 550 000 км², Население: 64,3 милиона, Валута: Член на еврозоната от 1999 (€), Шенгенско пространство : Член на Шенгенско пространство от 1985. Франция е най-голямата държава в Европейския съюз, чиято територия се простира от Северно море до Средиземноморието. Релефът е разнообразен с планинска част на изток и на север, която включва алпийския връх Мон Блан (4 810 m) - най-високата точка в западна Европа. Низините на Франция са съставени от четири речни басейна — Сена на север, Лоара и Гарона, течащи на запад и Рона, течаща от Женевското езеро до Средиземноморието. Президентът на Републиката има важна политическа роля. Той председателства заседанията на Съвета на министрите (кабинета) и разполага с изключителни правомощия в ключови сфери, като външните отношения и отбраната. Ежедневното управление на страната е в ръцете на министър-председателя. Президентът се избира чрез пряко гласуване за период от пет години.