Информация за Холандия

Местна валута Евро (EUR) Престъпност и сигурност Нидерландия е страната с най-ниско ниво на престъпност в цяла Европа, като при това има много добре организирана полиция. Известна предпазливост е необходима при пътуване в обществения транспорт и посещение на пазара за стари автомобили в гр. Утрехт, където стават кражби на пари и документи. Движение по пътищата Българските граждани, които вече имат адресна регистрация в Нидерландия или нидерландска карта, разрешаваща пребиваване и/или работа в страната, се задължават от нидерландските власти да заменят българските си свидетелства за управление на моторно превозно средство с нидерландски такива. Подаването на документите за нидерландско СУМПС се извършва в общината по местоживеене в Нидерландия. Също така нидерландските власти задължават българските граждани, които вече имат адресна регистрация в Нидерландия или нидерландска карта, разрешаваща пребиваване и/или работа в страната, да сменят българските регистрационни номера на колите си с нидерландски такива. Процедурата за регистриране на кола в Нидерландия е следната:  Гражданите да отидат до Бюрото за регистрация на МПС /Rijvaardigheidsbewijzen – RDW/, като трябва да вземат със себе си документите на колата, валиден документ за самоличност и удостоверение за адресна регистрация от нидерландската община.  Бюрото за регистрация на МПС работи с граждани от 8.00 до 12.00 часа и всеки може да посети офиса без предварително да си е запазил час за това.  Ако някой иска да си уговори предварителен час или да получи повече информация по въпроса, може да се свърже със служителите на RDW на телефон +900 0739.  Ако колата е на повече от три години, трябва да мине общ периодичен технически преглед /APK/, което струва 29.50 евро. Техническите прегледи на колите, които са направени в България, не се признават в Нидерландия. Таксата на документ за нидерландски регистрационен номер е 100 евро.  Здравеопазване Няма огнища на заразни заболявания.При влизане в страната не се изискват ваксинации. Климат Забележителна черта на Нидерландия е нейната равнинност. Около половината от територията е на по-малко от 1 метър над морското равнище, а големи части са всъщност под морското равнище (виж карта, показваща тези области). Най-високата част, Валсерберг (Vaalserberg), намираща се в най-южната точка на страната, е висока 321 метра. Много ниски области са предпазени от диги и морски стени. Части от Нидерландия, например почти цялата провинция Флеволанд, са пресушени от морето — тези области се наричат полдери.Страната е разделена на две основни части от три реки — Рейн, Ваал и Маас. Съществуват известни различия в нидерландския език, който се говори на север и на юг от тези големи реки. Климатът е умерено-морски с хладни лета и меки зими. Политическо устройство Нидерландия е парламентарна демокрация от 1848 г. и конституционна монархия от 1815 г., след като преди това е била република от 1581 до 1806 г. и кралство от 1806 до 1810 г. (от 1810 до 1813 г. тя е част от Франция). Държавен глава е монархът (от 1980 г. е кралица Беатрикс). Монархът днес на практика има само церемониална функция, но конституцията му позволява упражняването на реална власт, ако отговорните министри се подчинят. Формален конфликт между тях и монарха, чийто подпис е необходим под всеки закон или указ, който трябва да влезе в действие, би довел до конституционна криза.  Образование Според образователната система в Холандия висшите учебни заведения са два вида: университети с академична/теоретична насоченост (research universities) и университети за приложни науки (universities of applied sciences) с подчертана ориентация към практиката. Университетите от първия тип подготвят студентите за самостоятелна практика и научноизследователска работа в академична или професионално ориентирана среда. Университетите за приложни науки са по-практично ориентирани и подготвят студентите директно за специфични професии. Столица (hoofdstad) на Нидерландия е Амстердам, но Хага (Den Haag или 's-Gravenhage) е седалище на правителството (regeringszetel), дом на монарха (residentie) и местоположение на повечето чужди посолства. Население, език и религия Нидерландия е една от най-гъсто населените страни в света с повече от 400 жители на квадратен километър (за сравнение средно за света 48 жители на квадратен километър, България — 72 жители на квадратен километър). Има два официални езика — нидерландски и фризийски, и двата от групата на германските езици. Фризийският е регионален език за северната провинция Фризия и е много близък до английския. Освен нидерландски и фризийски, на север се говорят няколко долносаксонски диалекта, които не са официално признати. В граничните райони на юг нидерландският преминава в други разновидности на долнофранконски и германски, които не винаги могат да се класифицират най-добре като нидерландски, най-често западнофламандски и немски. Основни религии са католицизма (32% през 2007 г.) и протестантството (15%). 

 ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ На 1 януари 2007 година гражданите на Република България стават граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза. При пресичането на външните граници на ЕО всички пътуващи ще бъдат проверявани от органите по граничния контрол, като проверката ще покрива и моторните превозни средства, както и пренасяните предмети. Пътуващите ще подлежат на минимална проверка за установяване на тяхната самоличност на базата на представяне на техните документи за самоличност. Това ще се отнася и до всички лица, които имат правото на свободно движение на територията на държавите-членки на ЕС. Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:  са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;  са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;  притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.  При пребиваване, надвишаващо срока от 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

Пътни такси в Холандия

Плаща се на: - тунела между Дордрехт и Хуксе Ваард леки коли и мотоциклети – ок.1,50 евро - тунела Вилем Александър леки коли - 1,50 евро

Посолство в Холандия

Посолство на Република България в Хага Адрес: The Netherlands, The Hague, Duinroosweg 9 Телефон: +31 70 350 30 51 +31 70 354 08 76 Факс: +31 70 358 46 88 Дежурни телефони в извънработно време: + 31657448073 Работно време: По - Пт, 9.00 - 17.00 ч.