Информация за Швеция

Година на присъединяване към ЕС: 1995 г. Столица: Стокхолм, Обща площ: 449 964 км², Население: 9,2 милиона, Валута: крона (kr), Шенгенско пространство : Член на Шенгенско пространство от 1996, Швеция е държавата с най-голям брой население сред северните страни. В западната си част е разделена от Норвегия с планинска верига, а на изток си поделя с Финландия Ботническия залив на север от Балтийско море., Южната част на страната е главно селскостопанска и колкото пό на север отива човек, толкова по-голяма част от страната е покрита с гори. Гъстотата на населението също е по-голяма в южна Швеция, като голяма част от хората живеят в долината на езерото Меларен и в региона на Оресунд. ,През 1971 г. Riksdag става еднокамарен парламент. Неговите 349 членове се избират на основата на пропорционално представителство за мандат от четири години. В страната живеят най-малко 17 000 местни саами — общност, която се препитава главно от отглеждане на елени. Швеция е също и родина на малък брой етнически финландци.